Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos

Insinööritieteiden korkeakoulun laitokset yhdistyivät 1.1.2016 ja muodostivat kolme uutta laitosta:

Konetekniikan laitos - Department of Mechanical Engineering - Institutionen för maskinteknik Rakennustekniikan laitos – Department of Civil Engineering – Institutionen för byggnadsteknik Rakennetun ympäristön laitos – Department of Built Environment – Institutionen för byggd miljö

Nämä vanhat yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen verkkosivut näkyvät vielä alkuvuoden 2016 ajan. Sivuja ei enää päivitetä.

 

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella toimii kolme tutkimusryhmää: georakentaminen, liikennetekniikka ja vesi- ja ympäristötekniikka. Laitos tuottaa tutkimusta ja opetusta aloilla, joiden yhteiskunnallinen merkitys on jatkuvassa kasvussa. Syynä kasvuun ovat globaalit trendit kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen sekä raaka-aineiden kasvava kulutus.

Toimiva yhdyskunta tarvitsee tehokasta vesi- ja jätehuoltoa, riittäviä vesivaroja, sujuvia ja turvallisia liikenneyhteyksiä, ympäristöä säästävää rakentamista ja infrastruktuurin hoitoa, kestävää geo- ja kalliorakentamista sekä korkeatasoista suunnittelu- ja tutkimusosaamista yhdyskuntarakenteen ja ympäristön kehittämisessä.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää